Skład prezydium RR

Skład Prezydium Rady Rodziców


Przewodniczący:   Magdalena Cyganik


Zastępca Przewodniczącego:  Karina Zielińska


Skarbnik/Sekretarz:              Marta Kaczmarkiewicz