Skład


WYBÓR SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO


NA ROK SZKOLNY 2014/2015
Do 22 września 2014 r. uczniowie z klas IV-VI składali swoje kandydatury na członków Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2014/2015.


Poszukiwaliśmy uczniów chętnych do pracy na rzecz naszej szkoły i naszych uczniów; ludzi z pasjami i pomysłami, które będziemy mogli wykorzystać w trakcie tego roku szkolnego.


Zgłosiło się 6 kandydatów. W wyniku małej liczby zgłoszeń, weszli oni automatycznie /bez głosowania/ w skład Samorządu Uczniowskiego
W wyniku wewnętrznego głosowania dokonano przydziału funkcji i zadań dla nowego samorządu:


przewodnicząca: Marta Celka - kl. V c


zastępca: Wojciech Walczak - kl. VI a


pozostali członkowie: Anna Cyganik - kl. V a


Martyna Jałoszyńska - kl. V b


Anna Mrówczyńska - kl. V a


Krzysztof Żerko - kl. VI c


opiekun SU: p. Iwona Leśniewska


Składam serdeczne podziękowania kandydatom

za odwagę i chęć brania aktywnego udziału w życiu szkoły!Iwona Leśniewska