Pedagog szkolny


mgr Blandyna Knypińska


Godziny pracy:


poniedziałek

8:00 - 13:30

wtorek

8:00 - 10:30

środa

8:00 - 11:00

czwartek

8:00 - 14:00

piątek

8:00 - 14:00
PRACOWNIK SOCJALNY

Marta Wawrzynek

Godziny pracy:
środa 13:30 - 15:30Co robi w szkole pedagog  szkolny?


Otóż wachlarz działań pedagoga jest dość szeroki:

-  rozpoznaje indywidualne potrzeby uczniów oraz analizuje przyczyny ich niepowodzeń edukacyjnych;

-  określa formy i sposoby udzielania uczniom pomocy psychologiczno - pedagogicznej;

-  organizuje i prowadzi różne formy pomocy psychologiczno - pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;

-  podejmuje działania wychowawcze i profilaktyczne wynikające z programu wychowawczego i profilaktyki w  stosunku do  uczniów z udziałem rodziców i wychowawców;

-  działa na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;

-   prowadzi warsztaty dla rodziców oraz udziela im indywidualnych porad w zakresie wychowania.

-  wspomaga  nauczycieli w realizacji programu wychowawczego i profilaktyki;

- bierze udział w opracowywaniu programów profilaktycznych;

-  prowadzi odpowiednią  dokumentację  pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

- współpracuje z różnymi instytucjami pomocnymi szkole


 Tyle mówią o pracy pedagoga  przepisy i rozporządzenia.


Świetlica profilaktyczna


Poza działaniami wynikającymi z nich pedagog - w naszej szkole Blandyna Knypinska, jest również  autorem i organizatorem Świetlicy Profilaktycznej, która ma za zadanie pracę z dziećmi przejawiającymi rozmaite trudności -  nie tylko wychowawcze.

Świetlica funkcjonuje w szkole już od 2004 roku bez przerwy; zmieniają się natomiast formy pracy z dziećmi.

Do świetlicy zapisanych jest ponad 50 dzieci, które uczestniczą w różnych formach zajęć, ujęte w 4 strategie działań:

  1. Edukacyjną
  2. Informacyjną
  3. Alternatywną
  4. Wczesnej interwencji


Zapisy do Świetlicy Profilaktycznej  odbywają się na zasadach indywidualnych zaproszeń przez pedagoga szkolnego.

W ramach tej właśnie świetlicy prowadzona jest indywidualna praca z dziećmi oraz zajęcia grupowe. Są to miedzy innymi zajęcia kulinarne oraz zajęcia na Malta Ski.

W ramach zajęć kulinarnych dzieci uczą się gotować, wykonują sałatki, kanapki, proste dania ( naleśniki, gofry, placki ziemniaczane).

Z okazji Świat Bożego Narodzenia piekły pierniki.

Podczas zajęć kulinarnych rozmawiamy również na temat zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia w ogóle.

Dzieci bardzo lubią te zajęcia.

W ramach świetlicy zorganizowałam również zajęcia na Malta Ski.

Dwudziestoosobowa grupa dzieci uczy się jeździć na nartach i dziesięcioosobowa grupa na snowboardzie.

Świetlica prowadzona jest przeze mnie czyli Blandynę Knypinską i Magdalenę Małecką. Akademia Małego Poznaniaka


W tym roku szkolnym wcieliłam również w życie  projekt unijny pod nazwą Akademia Małego Poznaniaka, którego jestem koordynatorem.

Projekt złożony został przeze mnie dwa lata temu i w tym roku nastąpiła jego realizacja.

Ma on na celu pomoc dzieciom wykazującym różne deficyty rozwojowe. Obejmuje działaniami dzieci z klas I-III.

Są to zajęcia:

- dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu

-dla dzieci z trudnościami matematycznymi

- zajęcia logopedyczne

- dogoterapia


Program jest przewidziany na dwa lata. Zajęcia zaczęły się w listopadzie i obejmują 62 dzieci.