Podziękowania

Za zaangażowanie i bezinteresowną pomoc przy organizacji festynu rodzinnego, który odbył się w dniu 29.05.2015r. oraz za zrozumienie i życzliwość
serdecznie dziękujemy!


Za środki pozyskane podczas festynu w kwocie 6406zł. zostanie zakupiona tablica interaktywna.