Egzamin praktyczny na kartę rowerowąEgzamin praktyczny na kartę rowerową odbędzie się 8 czerwca 2015 roku na boisku szkolnym wg poniższego harmonogramu:


  • godzina 15:00 - klasa 4a,
  • godzina 16:00 - klasa 4c,
  • godzina 17:00 - klasa 4b,
  • godzina 18:00 - uczniowie z klas 5, którzy nie zdawali tego egzaminu w ubiegłym roku.


Uczniowie zdają egzamin na własnym lub pożyczonym od kolegi/koleżanki rowerze.
Do egzaminu mogą podejść uczniowie którzy urodzili się w czerwcu 2005 roku lub wcześniej.
Pozostali będą zdawać egzamin praktyczny w terminie jesiennym.


Rafał Olejniczak