Uśmiech Dzieciństwa

W maju 2009 roku członkowie Rady Rodziców podjęli decyzję o podjęciu próby powołania stowarzyszenia, którego celem byłoby wspomaganie działań szkoły i lokalnego środowiska.

Na walnym zebraniu w dniu 15 czerwca 2009 podjęto uchwałę o przyjęciu nazwy Stowarzyszenie "Uśmiech Dzieciństwa" oraz przyjęto statut Stowarzyszenia.

W dniu 15 lipca 2009 Stowarzyszenie ?Uśmiech Dzieciństwa? zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000246855. Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto zdecydował jednocześnie o przyznaniu Stowarzyszeniu statusu organizacji pożytku publicznego.

Siedziba Stowarzyszenia mieści się przy ul Inowrocławskiej 19 w Poznaniu. W skład zarządu wchodzą Joanna Korcz - skarbnik, Agnieszka Lipińska ? sekretarz, Marek Michalak ? wiceprezes, Sławomir Jarosławski ? prezes. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą Bogumiła Pączyńska, Dorota Franczak i Monika Połczyńska.

            Uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego umożliwia odpisywanie na rzecz Stowarzyszenia 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Szczegółowe informacje na ten temat trafią do Państwa na początku stycznia 2010.


Turniej koszykówki dziewcząt

27.10.2010 odbył się turniej koszykówki dziewcząt zorganizowany przez Stowarzyszenie ?Uśmiech Dzieciństwa?.

Poniżej zamieszczone są linki do strony internetowych, na których opisany jest nasz turniej:

http://www.pbgbasket.pl/home/wiadomosci/1104-pbg-basket-z-umiechem-dziecistw

 

http://www.pbgbasket.pl/home/wiadomosci/1102-wspieramy-umiech-dziecistwa

 

http://www.pizza-express.pl/?p=18&id=13