Plan spotkań z rodzicami


PLAN SPOTKAŃ Z RODZICAMI NA ROK 2014/2015.Zebranie z rodzicami: 16.09.2014r. (klasy I-III)

Zebranie z rodzicami: 18.09.2014r. (klasy IV-VI)


"Drzwi otwarte": 16.10.2014r.


Zebranie z rodzicami: 19.11.2014r.  (klasy I-III)

Zebranie z rodzicami: 20.11.2014r.  (klasy IV-VI)


"Drzwi otwarte": 15.12.2014r.


Wywiadówka: 27.01.2015r.  (klasy I-III)

Wywiadówka: 29.01.2015r.  (klasy IV-VI)


Zebranie z rodzicami: 25.03.2015r.  (klasy I-III)

Zebranie z rodzicami: 26.03.2015r.  (klasy IV-VI)


"Drzwi otwarte": 16.04.2015r.


Zebranie z rodzicami: 20.05.2015r. (klasy I-III)

Zebranie z rodzicami: 21.05.2015r.  (klasy IV-VI)